button halabutton parkwodnybutton stadionbutton basenbutton basen

water therapy butte premier physical therapy chico californiaZąbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich.  

  • Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacyjnych dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności w nieckach basenowych Słonecznego Parku Wodnego
w Ząbkowicach Śląskich. Zorganizowane zajęcia muszą być indywidualnie dostosowane do stopnia niepełnosprawności, przygotowane i prowadzone przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie oraz wymagane kwalifikacje.

 

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE W FORMIE PDF

 Rodzaje możliwych, stosowanych terapii wodnych:

  • METODA HALLWICKA
  • TERAPIA WATERDANCE
  • TERAPIA WATSU

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Wykonawcą może być:

- osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

- osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna (…) posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności;

- osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna (…) znajdująca się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria. W przypadku wyboru oferty danego podmiotu i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zapytania Zamawiającemu.

Przewidywana ilość godzin: 15 – 30 godzin miesięcznie od poniedziałku do piątku
w ustalonych godzinach z Zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia: marzec 2021 r. – grudzień 2021 r.  

Ofertę prosimy przesłać e-mailem, lub pocztą tradycyjną na adres: Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 16, 57-200 Ząbkowice Śląskie, adres e-mail: prezes@centrumsportu.com.pl

w terminie do 15.02.2021 r. godz. 12:00.

Informacji udziela:

Daniel Ciepierski,

tel. 603 129 423,

e-mail: prezes@centrumsportu.com.pl

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy... Czytaj wiecej...