button halabutton parkwodnybutton stadionbutton basen

PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO PLAKATZarząd Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownik zaplecza sportowego w Ząbkowickim Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

1.Stanowisko:

2. Miejsce pracy: Obiekty sportowe zarządzane przez Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie,

-znajomość pakietu MS Office (Excel, Word);

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Dodatkowymi atutami będą:

- dyspozycyjność (praca na 2 zmiany, weekendy), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność

- znajomość obsługi kasy fiskalnej

- posiadanie kwalifikacji: animator sportu, trener, instruktor,

-  znajomość przepisów gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna);

Oferujemy:

  • stabilną pracę w ambitnym zespole pracowników,
  • motywacyjny system wynagrodzeń,
  • elastyczny czas pracy,
  • premie uzależnione od efektów pracy i zaangażowania.

 

Formy zatrudnienia:

  • umowa o pracę

 

Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny oraz CV własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty. Oryginały dokumentów będą weryfikowane w przypadku pozytywnego dla kandydata rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@centrumsportu.com.pl, pocztą tradycyjną na adres: Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. , ul. Kusocińskiego 16, 57-200 Ząbkowice Śl.

lub złożyć osobiście pod ww. adresem w terminie do dnia 17.08.2023 r. do godziny 16:00 w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko pracownik zaplecza sportowego – Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o.”.

Tel. kontaktowy: 74 306 71 20 (w godz. 8:00 – 16:00)

Dokumenty, które wpłyną do Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. , ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. informuje, że powyższe dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy... Czytaj wiecej...